De Enkhuizerbedstede -Privacyverklaring

Gevestigd aan de Nijverheidsweg 13

1613DZ Grootebroek

Is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring weergegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken,

De Enkhuizerbedstede verwerkt u persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt bij het plaatsen van een order.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;

Voor en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

e-mailadres

De Enkhuizerbedstede verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen;

Om u te bellen en of mailen om goederen en diensten bij u af te leveren of garantie en service te leveren.

Hoe lang wij u persoonsgegevens bewaren;

De Enkhuizerbedstede bewaart u persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld o.a. uitlevering van goederen en garantie termijnen.

Delen van u persoonsgegevens met derden;

De Enkhuizerbedstede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om ten alle tijden u persoonsgegevens in te zien,

Te corrigeren of te verwijderen.

De Enkhuizerbedstede neemt passende maatregelen om u persoonsgegevens te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat u persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn neemt u dan contact op met ons via info@enkhuizerbedtsed.nl.